VormingenVormingen over het gebruik van muziek bij personen met beperkingen


An geeft vormingen voor het expertisecentrum Multiplus, een expertisecentrum voor personen met ernstig meervoudige beperkingen.
Het gaat van vormingsdagen voor opvoed(st)ers, ergotherapeuten, muziektherapeuten, leerkrachten, ed. die Multiplus in Leuven organiseert, tot vormingen in instellingen, scholen of dagcentra zelf. Tijdens deze vormingen worden vaak de gasten of bewoners van de instelling/school in kwestie betrokken.
Ze werkt heel praktijk- en ervaringsgericht.

Mogelijke thema´s zijn:

Het gebruik van muziek bij personen met ernstig meervoudige beperkingen: werken met trillingen en andere technieken
Tijdens deze vorming deelt An Soontjens met jullie haar ervaringen in het werk met personen met ernstig meervoudige beperkingen. Omdat deze populatie de wereld vooral via het lichaam ervaart, worden er technieken uitgewisseld rond het werken met trillingen en vibraties om dit lichaam te activeren. Je ervaart 'aan den lijve' hoe een persoon met een zeer beperkt verstandelijk niveau de wereld tot zich neemt en doet ideeën op om via muziek en trillingen een mogelijke ingang te vinden in een wereld waarin de 'gewone' taal vaak geen enkele betekenis heeft.

Het gebruik van de stem in de begeleiding van kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen
Tijdens deze vorming gaat An Soontjens samen met de deelnemers aan de hand van praktijk- en ervaringsgerichte oefeningen dieper in op het gebruik van de stem in de begeleiding van personen met meervoudige beperkingen. De stem is vaak het enige instrument dat ze zelf kunnen hanteren. Tegelijkertijd verschaft de stem ook veel meer informatie over onze bewoners dan dat we vaak beseffen. Je leert luisteren naar de muziek die klinkt in hun stemmen en doet ideeën op rond activiteiten waarin het werken met de stem centraal staat.

Muziekactiviteiten voor kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen
Tijdens deze vorming geeft An Soontjens een heleboel tips over hoe een muziekactiviteit voor personen met ernstig meervoudige beperkingen er kan uitzien. Waar moeten we bij deze doelgroep vooral op letten? Hoe bouwen we voldoende structuur in, zonder dat het te voorspelbaar en saai wordt? Hoe brengen we voldoende variatie aan in de verschillende spelvormen en technieken? Hoe vinden we een evenwicht in luisteren, actief zijn en stil zijn? We werken samen een muziekactiviteit uit, die we op het einde van de workshop ook echt gaan geven aan een aantal bewoners, gasten of leerlingen uit de instelling of school zelf.

De rol van muziek tijdens het rouwproces van personen met ernstig meervoudige beperkingen
Tijdens deze vorming krijg je meer inzicht in hoe het rouwproces verloopt bij personen met ernstig meervoudige beperkingen. Dit is verloopt immers heel specifiek en is vaak moeilijk te herkennen. Omdat deze populatie niet verbaal vorm kan geven aan hun verdriet, moet er gezocht worden naar andere manieren waarop we toch samen met hen kunnen werken rond afscheid, rouw en pijn. Muziek kan hierbij een belangrijke rol spelen. An Soontjens deelt met jullie haar ervaringen en geeft tips over hoe je je bewoners het best kan begeleiden tijdens een rouwproces.

Muziektherapie bij personen met ernstig meervoudige beperkingen
Tijdens deze informatieve lezing over muziektherapie bij personen met ernstige meervoudige beperkingen krijg je aan de hand van beeldmateriaal uit de praktijk meer informatie over muziektherapie bij deze specifieke doelgroep. De meerwaarde van het gebruik van muziek in een therapie bij deze doelgroep wordt heel snel duidelijk. Deze informatieve workshop is ideaal voor scholen, instellingen of dagcentra die overwegen een muziektherapeut in dienst te nemen, maar eerst nog wat meer informatie willen verzamelen.Muzische vormingen


Nina geeft muzische vorming aan kinderen van de lagere school. Daarnaast begeleidt ze ook de leerkrachten, die deze kinderen moeten inleiden in de wereld van muziek, klanken en beweging.
Ze komt met plezier een vorming geven rond het geven van muzische vorming aan de leerkrachten bij jullie op school of aan een groep ’leerkrachten in wording’ die studeren voor kleuter- of lageronderwijs!Ander aanbod: